Kategori: Kurtuluş Teolojisi

Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine (14)- İslam Fıkhına Genel Bir Bakış (1)

SÜNNİLİĞİN ZAFERİ Bu yazı dizisinin başlarında söylemeye çalıştığım bir şey vardı, İslam’da ilk parçalanmalar siyasi parçalanmalar olmuştu, bu siyasi parçalanmalar itikadi tartışmaları başlatmış, bu itikadi tartışmalar da, fıkhı yani günlük ameli oluşturmuştu. Sonuç olarak...

Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine (11) – Hasan-ı Basri, Vasıl Bin Ata ve Mutezile’nin Doğuşu

HASAN-I BASRİ Bundan önceki yazılarımızda, Cebriyye ve Kaderiyye’nin ortaya çıkışları, Haricilik ve Şia’nın oluşumu ile ilgili yazmaya çalıştım. Bu yazıdan itibaren genel çoğunluğun yani ileride Sünnilik diye anılacak oluşumun ortaya çıkışından evvel neler yaşandığını...

Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine (9) – Şia ve İmamet Mitolojisinin Doğuşu

İslam’da Şia meselesi ve masum imamlar konusu oldukça çetrefilli konulardır. Bu konuda kaynaklar okudum fakat Muhammed Abid Cabiri’inin birbirinin devamı olan üç kitabı; ‘Arap- İslam  Aklının Oluşumu’, ‘Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı’ ve Arap-İslam...

Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine (7) – Kabile ve Ganimet mi Yoksa Akide mi?

Muhammed Abid Cabiri, ‘Arap-İslam Siyasal Aklı’ isimli kitabında,  siyasal ayrımın temelinde Kabile, ganimet ve akide üçlüsünün yattığını söyler. AKİDE Birinci bölümü Akide’ye ayırır ve derki, “Muhammedi davetin, başlangıçtan itibaren kendisine eşlik eden, koruyadurduğu ve...

Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine (5) – Medet ya Ali!

Hz. Ali, halife olarak seçildikten, Medine ve yakın çevrelerdeki bütün Müslümanlar biat ettikten sonra gözler Şam’a çevrilmişti. Fakat Muaviye’den herhangi bir ses çıkmıyordu. Ali Mısır valisini, Basra valisini görevden azlettiği gibi, Muaviye’yi de Şam...

Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine (3): -Ve Devrim

MEKKE’YE BİR BAKIŞ Artık kırk yaşına gelmişti, içinde bulunduğu toplumdan devamlı kaçar olmuştu, sık sık bulunduğu şehrin dışına gidiyor ve kendi şehrine bir tepeden bakarken,  gördükleri ve düşündükleri kendisini adeta tiksindiriyordu. “Mekke halkı şu...

İlhami Güler

İlhami Güler

1959 yılında Tortum’da dünyaya geldi. 1980 – 1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamladı. 1987 yılında AÜ ilahiyat Fakültesi’nde Kelam Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1985 – 1991...