Aziz Çelik – Maden İşçisinin Hakları Taşeronlaşmanın Diyeti Olamaz

Sınıfsız ve eşit topluma proletaryanın devrimci iradesiyle kavuşmak ya da burjuva hukukunun sağladığı taşeronlaşma yasağının kanun tasarılarıyla ortadan kaldırılmasına karşı çıkmak, işte bütün mesele bu. Biz hangi yöntemlerin daha devrimci olduğu, hangi dinamiklerin proletaryayı...