Kategori: Not düştüklerimiz

Katılım Bankacılığı Sistemi Değerlendirmesi

Katılım Bankacılığı Sistemi Değerlendirmesi

Ülkemizde ve dünyada hali hazırda bulunduğu bankacılık sektörü içinde ciddi anlamda yer etme şansı bulamamış olsa da varlığı hemen her kesim tarafında ciddi tartışmalara konu olan “katılım bankacılığı” olarak adlandırılan ve “İslam İktisadı” teorisinin...

Medine Pazarı, Narh ve Hisbe

Medine Pazarı, Narh ve Hisbe

Cengiz Kallek Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa (Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992) kitabında öncelikle Mekke’nin Cahiliye Dönemi iktisadını ve tarihçesini, daha sonra ise Hz. Peygamber’in risaletini müteakip Mekke ve özellikle Medine...

Haksöz´e Açık Mektup

Haksöz´e Açık Mektup

Senesini tam olarak hatırlamıyorum, Emeğin Partisi Kadıköy’de Irak işgaline yönelik savaş karşıtı bir miting düzenliyordu. Haksöz’ün de bu mitinge destek vereceğini duyunca sevindim. Çünkü sosyalistlerin halkın Müslüman kimliğine olan mesafesi ve toplumla kurdukları aydınlanmacı...

Türkiye’de Sınıf Mücadelesi ve Siyasal Kimlikler

Türkiye’de Sınıf Mücadelesi ve Siyasal Kimlikler

Merhaba arkadaşlar. Kısa konuşup tartışmaya daha fazla zaman bırakmak istiyorum. Sabah o kadar güzel tartışmalar oldu ki. Tabii ki Ahmet beyi biliyordum ne kadar güzel konuşacağını, ama yine de siz de katılın hep beraber...

Ahmet Örs – Birlikte Direnme Pratiği Üretmek

Ahmet Örs – Birlikte Direnme Pratiği Üretmek

Öncelikle konuşmama Emek ve Adalet Platformu’nun kuruluşunu tebrik ederek başlamak istiyorum. Bir müddettir bazı ufak tefek tanışıklıklarımız vardı, inşallah bu vesileyle daha yakından tanışmış olduk. Aslında benim konuşmam tanıtıma dönük, çünkü şu şekilde değerlendirmiştik;...

Casper İşçileri – Direniş Günlüğü

Casper İşçileri – Direniş Günlüğü

Birinci Casper İşçisi: Ben öncelikle nasıl sendikalaştık onu anlatmak istiyorum. 1 Mayıs 2010 itibariyle haklarımızı alabilmek için DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasında sendikalaşma ve örgütlenme kararı aldık. Neden sendikalaştık derseniz, hayatımızın işverenin iki dudağı...

Metin Karabaşoğlu – Risale-i Nur’a Göre Emek ve Adalet

Metin Karabaşoğlu – Risale-i Nur’a Göre Emek ve Adalet

Hepiniz hoş geldiniz. İlk 10 dakikada genel bir giriş mahiyetinde konuşacağım. İkinci 10 dakikada ise, Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur’da ve daha önce, Eski Said döneminde yazdıklarında bu meseleye ilişkin neler söylüyor, ona dair...

İlhami Güler – Politik Ekonomi ve Bir “Din” Olarak İslam

İlhami Güler – Politik Ekonomi ve Bir “Din” Olarak İslam

Politikayı, etnik/ırkî-dilsel, inanç/kültür, çıkar ve coğrafî (yurt/memleket) etkilerden birkaçı veya tamamıyla bir toplum/millet oluşturmak, oluşan bu toplumun varlığını korumak ve devam ettirmek için girişilen faaliyetlerin bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Çıkar unsuru veya “ekonomi” bu...