Müştereklerimiz Atölyeleri- 2021 Güz Dönemi

Hepimiz kardeşiz aslında, ayıran kendini ayırır.”

Neşet Ertaş

2018 yılında insanlığın müşterek mirasını incelemek için gerçekleştirmeye başladığımız Müştereklerimiz Atölyelerinin yedinci dönemine 2021 Güz sezonunda başlıyoruz. Hepimizin kardeş olduğu, insanların bir bölümünün diğerlerinden üstün olmayıp ancak güzel ahlakın ve paylaşmanın bizleri iyileştireceğine olan inancımızla sizleri 2021 Güz dönemi atölyelerimize bekliyoruz. Güz dönemimize 2 adet atölyeyle devam edeceğiz: “İslamcı Dergilerde Temalar: Emek, Sosyal Adalet, Serbest Piyasa ve Şiddet” ve “Feryal Saygılıgil ile Kadın Emeği Üzerine Tartışmalar”.

Atölyelerimizi esasen konuşmacılar ve katılımcıları yüz yüze buluşturduğumuz bir formatta işletiyorken salgın nedeniyle bu formata ara vermiştik. COVID-19 salgının etkisinin azalmasıyla birlikte Feryal Saygılıgil ile Kadın Emeği atölyemizi katılımcılara daha sonra duyuracağımız bir mekanda, Üsküdar’da yüz yüze gerçekleştireceğimizi müjdeliyoruz.  İslamcı Dergiler atölyemiz ise Zoom uygulaması üzerinden devam edecektir.

Atölyelere önkayıt formuna ulaşmak üzere tıklayın.

İslamcı Dergiler’de Temalar: Emek, Sosyal Adalet, Serbest Piyasa ve Şiddet

Bu atölyede hem farklı İslamcılar dergiler üzerinden farklı İslamcı grup ve duruşların tahlili yapılacak hem de İslamcı dergilerin muhtelif alanlarda ürettiği söylemler, eleştirel bir yaklaşımla ele alınacaktır.

4 hafta boyunca Salı akşamları saat 20.00’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan atölyenin tarihleri ve konuşmacıları şu şekilde:

  • 16 Kasım / İslamcı dergilere bir giriş: Dergiler spektrumunu tanımak / Yusuf Enes Sezgin
  • 23 Kasım / İslamcı dergilerde “Serbest Piyasacılık” ve “Sosyal Adalet” / Ali Altıntaş
  • 30 Kasım / İslamcı dergilerde “emek” tartışmaları / Ammar Kılıç
  • 7 Aralık / İslamcı dergilerde “şiddet” / Ertuğrul Zengin

Kadın Emeği Üzerine Tartışmalar – Feryal Saygılıgil

Bu atölyede emek kavramına feminist yaklaşım, ev içinde kadın emeğinin görünmez kılınışı, ücretli kadın emeği ve özellikleri, işyerlerindeki cinsiyetçi işbölümü ve patriyarkanın işleyişi, Türkiye’de işgücü piyasasında kadın emeği, kadınların sendikalaşma ve örgütlenme sorunları tartışılacaktır.

2 haftada bir yüz yüze yapılması planlanan bu atölyenin tarihleri şu şekilde:

  • 2 Aralık Perşembe 18.30
  • 16 Aralık Perşembe 18.30
  • 30 Aralık Perşembe 18.30
  • 13 Ocak Perşembe 18.30