Müştereklerimiz Atölyeleri – 2020 Güz

“Hepimiz kardeşiz aslında, ayıran kendini ayırır.”

Neşet Ertaş

Müştereklerimiz Atölyeleri katılımcılarıyla birlikte insanlığın müşterek mirasını incelemek için 2018 yılında kuruldu. İnsanları ayıran, bir bölümünü diğerlerinden üstün gören, başkasının hakkına göz diken anlayışlara karşı güzel ahlakın, hürriyetin ve paylaşmanın bilgisini yaymak ve derinleştirmek için yola çıktığımız atölyelerin beşinci dönemini gerçekleştiriyoruz. Zoom üzerinden online olarak dört farklı atölye yapacağımız 2020 Güz dönemine bekleriz.

Atölyelere ön kayıt yaptırmak için lütfen formu doldurunuz.

Mustereklerimiz atolyeleri 2020 guz donemi afisi

2020 GÜZ DÖNEMİ ATÖLYELERİ

TARİHLERATÖLYELER
26 Ekim
02 Kasım
09 Kasım
16 Kasım
23 Kasım
30 Kasım
07 Aralık
14 Aralık
Çağdaş Dönem Müslüman Siyaset Düşüncesi
Halil İbrahim Yenigün
8 Oturum – Pazartesi 19:00

Bu atölyede 19. yüzyıldan bugüne çağdaş dönem Müslüman düşünürlerinin siyasal düşünceleri incelenecektir. İslam’ın ana kaynaklarını, düşünce ve siyaset tarihini Avrupa’yla kurulan temaslar sonrası yeniden yorumlayan ıslahçı düşünürlerin hem İslam düşünce mirasına hem de küresel siyasal düşünceye katkıları birinci kaynakları üzerinden tartışılacaktır. Aralarında Tahtavi, Tunisi, Afgani, H. Şaravi, F. Mernissi, S. Kutub, Şeriati, M. M. Taha, F. Rahman, El-Efendi gibi isimlerin olduğu reformist geleneğin, özellikle inhitat (düşüş), medeniyet, akıl ve din, içtihad, şûra, demokrasi, sekülerizm, ittihad-ı İslam, hilafet, İslam devleti, özgürlük, sosyal adalet ve kadın başlıklarındaki fikri dönüşümleri ve bunların günümüzdeki güncel tartışmalara bıraktıkları öne çıkarılacaktır.   
29 Ekim
12 Kasım
26 Kasım
10 Aralık 
Türkiye’de Kadın Olmak: Devlet, Toplum ve Din Ekseninde Güncel Tartışmalar
Berrin Sönmez
4 Oturum – Perşembe 19:00 (iki haftada bir)

Bu atölyede tarihsel gelişmeler ve güncel tartışmalar bağlamında Türkiye’de yaşayan kadınların devlet, toplum ve dini yorumlar karşısındaki konumu masaya yatırılacak. Atölyenin ilk oturumunda son aylarda farklı çevrelerce tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlanma süreci ve bu süreçte etkin olan aktörler, neden sonuç bağlamlarında tartışılacak. Atölyenin ikinci oturumunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la ilgili tartışmalar, çocuğa cinsel istismar suçu kapsamında erken evlilik tartışmaları ve nafaka meselesi ele alınacak. Üçüncü oturumda, kadınların hukuki ve sosyal kazanımları, bu kazanımlara karşı ortaya çıkan tepki ve kadınları haklarından mahrum etme hamleleri tartışılacak. Atölyenin son oturumunda ise Türkiye’deki ana akım İslami yorumlara göz gezdirilecek ve bu yorumların kadınları konumlandırma biçimleri tartışılacak.
04 Kasım
11 Kasım
18 Kasım
25 Kasım
Bir İşçi Partisinin Ekonomi Programı Nasıl Olmalı?
Cem Somel
4 Oturum – Çarşamba 20:00

Bu atölyede bir işçi partisinin ekonomi programının ana hatlarıyla neleri içermesi gerektiği incelenecektir. İlk oturumda kapitalizm ve kapitalist ekonominin dönüştürülmesi sorunu ele alınacak ve bu mesele huruç kavramı çerçevesinde incelenecektir. İkinci oturumda bir işçi partisinin ekonomi programı için kilit önem arz eden dış ekonomik ilişkiler meselesi ele alınacaktır. Üçüncü oturumda dönüşümün diğer temel meseleleri olan vergi reformu, maliye reformu (kamu yönetim kültürü), gıda güvenliği, konut politikası, kamulaştırma/millileştirme, enflasyon ve kalkınma konuları kısaca tanıtılacaktır. Son oturumda kapitalist ekonominin dönüşümünün uzun vadeli meselelerine odaklanılacak ve ayrı bir tema olarak kısaca küçük burjuvazi ile ittifak sorununa değinilecektir.
24 Kasım
1 Aralık
8 Aralık
15 Aralık
İslam Düşüncesinde Sünnete Eleştirel Bir Bakış
Hayri Kırbaşoğlu
4 Oturum – Salı 19.30