Orhan Gazi Ertekin ile “Ali Suavi’den Erdoğan’a İslamcılığın Adalet, Müsavat ve Meşveret Serüveni”

Osmanlı-Türkiye modernleşmesinin sac ayaklarından birini demokratikleşme serüveni özelinde somut parlamento deneyimi oluşturur. Tanzimat’tan günümüze kopuş ve süreklilikler ile devam eden parlamenter mücadele, esas olarak devlet erkinin dağılması, iktidarın temerküzünün engellenmesi ve hukukun üstünlüğünün tesisi üzerinedir. 1 Nisan Cumartesi günü Orhan Gazi Ertekin ile adalet, hukuk ve parlamentonun güçlendirilmesine dair mücadelenin tarihini konuşacağız. Referandum sürecine dair de ilkesel olarak bize ışık tutacağına inandığımız söyleşimize herkesi bekleriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir