Ortadoğu ve Türkiye’de Emek ve Adalet Mücadelesi Sempozyumu

maksadımız…

Emek ve Adalet Platformu sermayenin emeği sömürmesinin de bir zulüm olduğu gerçeğini atlamadan her türlü haksızlık ve zulme karşı toplumsal adalet mücadelesine katkı sunmayı amaçlar.

Emek ve Adalet’in özgünlüğü, bu amaç için gayret gösteren fakat birbirleri ile mesafeli biçimde mücadele eden gruplar arasındaki diyalogsuzluğu fikri ve eylemsel bir ortak zeminde aşmayı, böylelikle Türkiye siyasetinde yeni bir damarın yaratılmasına katkı sunmayı hedeflemesidir. …

Emek ve Adalet bu doğrultuda sosyalistler ve İslamcılar arasındaki ötekileştirmeyi kıracak bir fikri ve eylemsel damarın yaratılmasına katkı sunmayı başlıca faaliyet alanlarından biri olarak kabul eder…

Ortadoğu ve Türkiye’de Emek ve Adalet Mücadelesi Sempozyumu, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yola çıkan Emek ve Adalet Platformu’nun ilk kamusal etkinliği. Muhammed Buazizi’nin şahsında sembolleşen Ortadoğu’nun tüm mazlumlarını ve direnişçilerini selamlıyoruz. Derin toplumsal adaletsizliklerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de süregeldiğini biliyor, yaşıyoruz. Hepimizin farklı çevrelerde verdiği adalet mücadelesinin ülkemizde etkili ve kalıcı dönüşümlere sebebiyet verebilmesi için yeni fikirlere, yeni diyaloglara, yeni kimliklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu sempozyumun bu çerçevede zaten yapılmakta olan tartışmalara bir katkısı olacağını umuyoruz.

1. Oturum: Emek ve Adalet Meselesine Kuramsal Yaklaşımlar 11:00 – 14:00

Altay Ünaltay

  • Sudan’da Bir Müslüman Devrimci: Mahmud Muhammed Taha

Cem Somel

  • Adalet için İktisadi Huruç

İhsan Eliaçık

  • Kuran’da Eşitlik ve Sosyal Adalet

İlhami Güler

  • Politik Ekonomi ve bir Din Olarak İslam

Metin Karabaşoğlu

  • Risale-i Nur’a Göre Emek ve Adalet

Metin Kayaoğlu (Teori ve Politika Dergisi)

  • Hanif Marksizm: İlerici Solculuktan ‘Gerici’ Devrimciliğe

2. Oturum: Emek ve Adalet Mücadelesinde Pratik Arayışlar 14:30 – 17:00

Ahmet Örs (TOKAD)

  • Birlikte Direnme Pratiği Üretmek

Mehmet Bekaroğlu

  • Türkiye’de İslami Hareketler ve Hak Mücadelesi

Zeki Kılıçaslan

  • Türkiye’de Sınıf Mücadelesi ve Siyasal Kimlikler

Konuşmacılar hakkında kısa bilgiler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir