Tagged: iş cinayetleri

İş Cinayetlerini Birlikte Durdurabiliriz!

DAVETİMİZDİR 28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü İlan Edilsin Ölenleri an, kalanlar için mücadele et! 7 yıldır davalarını takip ederek, 40 nöbettir her ayın ilk pazarı Galatasaray Meydanı’nda nöbet tutarak Adalet mücadelelerini...

Berrin Demir Ile İş Cinayetlerinin Hukuki Boyutunu Konuşuyoruz

5 Şubat Perşembe akşamı saat 19.30’da, Adalet Arayan İşçi Aileleri’ne gönüllü hukuk desteği sağlayan “Adalet Arayana Destek Grubu” hukukçularından Berrin Demir ile iş cinayetlerinin hukuki boyutunu, klasik anlamda vekalet ilişkileri ile iş cinayetleri davalarındaki...