Neden Müslüman Olmak Bugün Büyük Sermayeyle, Devletle, Egemen Irkçılıkla ve Ataerkiyle Hesaplaşmayı Gerektirir?

Arkadaşımız Arif Karaçam Müslüman olmanın toplumsal gereklerini tartıştığı yazısında yeryüzünde ilahlık taslamaya elverişli olan farklı iktidar sistemlerine karşı eşitlikçi bir mücadele vermenin önemini vurguluyor. Arif’in temel toplumsal vazife olarak Müslümancılık yerine kimsenin kimseye kul...