Kuran’dan Notlar – Cennette Herkes Tek Eşli Olacaktır

“İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.” Duhan Suresi, 54. ayet

Yukarıdaki ayet ne yazık ki bir tahrifin ürünüdür. Kuran’da huriler diye bir kavram yoktur. Ve ne yazık ki biz Müslümanlar Kuran’a huriler diye bir kavram yapıştırıp, sonra bu konuyla ilgili hadisler uydurup bir erkeğe cennette yüzlerce huri verdik. Kadınlara da tek erkek yeter dedik. Cenneti cinselliğe kafayı takmış bir adamın fantezisine çevirdik. Sonra bunlara gılmanları ekledik. Gılman’ı cinsellik diline tahvil ettik. Cenneti biseksüel hale getirdik. Sonra bunlara vildan’ı ekledik. Pedofili de serbest oldu. İnsan nefisleri her ne kadar cinselliği sevse de böylesi bir cenneti ‘onur’una yakıştıramadığı için bu ne biçim Allah, bu ne biçim peygamber, bu ne biçim cennet diye Kuran’dan yüz çevirir olduk.

Kuran’da huriler yok. Huri’l-în var. Huri-l’în ne demek? Pınar gibi insanın ruhuna akan güzel bakışlar demek. Yani Kuran’da erkekler sayısız huriyle evlenmiyor. Pınar gibi insanın ruhuna akıp onun ruhunda güzel duygular uyandıran güzel bakışlarla evleniyor. Yani cennetteki evliliğin özü ruhsal.

Kuran hiçbir yerinde “ey Müslüman kadınlar! Siz…” diye bir cümle kurmaz. O dolaysız olarak hep erkeklerle konuşur. Kadınlarla ise hep dolaylı bir yolla konuşur. Yani şu örnekte bile dolaysız hitap erkekleredir: “ey Müslümanlar! Müşrik kadınlarla evlenmeyin. Ey Müslümanlar! Kadınlarınızı müşriklerle evlendirmeyin.”

Bu Kuran’ın kadını ikinci sınıf saymasından değil, kadın öznelliğine saygı duymasından dolayıdır. Çünkü Julia Kristeva’dan beri biliyoruz ki bir erkeğin ve bir kadının bir metinle ve bir hakikatle girdiği ilişki birbirinden farklıdır. Kuran bu farka saygı gösterir.

Kısa konuşursak Kuran’a cennette herkes tek eşlidir.

Peki ama Kuran’da bahsedilen cennet kadınlarının bakire olduğu söylenmiyor mu? Oysa dünyadaki çoğu kadın cinsel ilişkiye girmiştir. Ve bakire değildir.

Kuran’da cennet kadınlarının bakire olduğu söyleniyor ama aşağıdaki pasajda bu bakirelik durumu izah ediliyor. Bu pasaja göre cennete giden kadınlara yeniden biçim verilecek ve onlar bakire kılınacaktır. Ve bakirelik sadece bir erkeğin hayallerini süslemez, bakirelik iffet açısından değil bir güzellik değeri olarak kadın için de arzulanır bir haldir. Pasaj şöyle:

“35 – Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık). 36 – Onları bâkireler yaptık. 37 – Hep yaşıt sevgililer…” Vakia Suresi

Buradan bakınca Kuran’da cennetin tek eşliliğine bir kanıt da Rahman Suresidir. Aşağıdaki pasajda cennetlik erkeklere verilecek nimetler sayılırken bahçeler, ırmaklar, meyvalar hep çift çift sayılır, iş cennet kadınlarına geldiğinde ise bu çifter sayım bırakılır ve ‘hepsinde’ diye bir tabir kullanılır. Bu kadınlar da bakiredir, fakat dediğim gibi bu bakirelik yeniden biçim verilmişlikten kaynaklanan bir bakireliktir. 

“46 – Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. 47 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 48 – İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır. 49 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 50 – İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. 51 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 52 – İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır. 53 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 54 – Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. 55 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 56 – Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.” Rahman Suresi

Şimdi cennet tek eşli olunca Kuran’ın kadın bedenlerinin vasıfları için kullandığı sıfatlar, mesela diri göğüsler, cinsel saplantılı fanteziler olmaktan çıkar, iki birey arasında kusursuz bir cinsel yaşamın bedensel tezahürü olarak değer kazanırlar. Ve cennetteki esas müjde diri göğüsler değil, huri-lîn’dir, yani insanı büyüleyen bakışlar. Bedensel mükemmellik ise bu ruhsal aşkın mütemmim bir cüzü olarak değer kazanır.

Buradan bakınca bakirelik, dokunulmamışlık, kanatılmamışlık gibi Kurani ibareler de salt bedensel olmaktan çıkar, hem kadının hem de erkeğin ruhsal özelliklerine yani mesela insanın ruhunu kanatmış olan ‘travmalardan ve kusurlardan arınmışlık’ sıfatlarına vurgu yapar.

Aşağıdaki ayeti de çözümlersek Kuran’da hurinin mantığını kavramış oluruz. Ayet düz çevirisiyle şöyle.

“Çadırlar (hıyam) içerisinde hapsedilmiş huri…“ Rahman Suresi, 72. ayet

Bu ayet görünüşü itibariyle bir yedinci asır fantezisidir. Fakat bir adım derinine inince bu fantezi çağlar üstü bir hal alır. Çadır diye çevrilen hıyam etimoloji sözlüklerinde ‘karakter’ anlamına da geliyor. Ve hıyam’ı karakter diye çevirince ayet de farklı bir biçimde çevrilmek zorunda kalıyor. Bu çeviri şöyle: “karakterlere kitlenmiş güzel bakışlar”… Yani bu haliyle ayet her erkeğin ve dolaylı yoldan her kadının arzusu olan manevi bir vasfı ifade ediyor: hepimiz karşı cinsi büyüleyen bir karaktere sahip olmak isteriz. Hepimizin ego idealinde böyle bir karaktere sahip olma arzusu vardır. Burada Allah’ın verdiği müjde işte böylesi muhteşem karakterlere sahip olacağımızdır ki sadece cennette değil bu dünyada da böylesi bir karaktere sahip olmak için çalışmak Kuran’da güzel görülmüş ve teşvik edilmiştir.

Şimdi tüm bu söylediklerimizden hareketle gılman’ı tefsir edecek olursak… Gılman biseksüel ilişki midir yoksa başka bir şey midir?

Kuran göre Yahya, Zekeriyan’ın gulam’ı/gılman’ıdır. İshak, İbrahim’in; İsa, Meryem’in gulam’ı/gılman’ıdır. Burada açıktır ki kastedilen cinsel bir ilişki değildir. Kuran gulam/gılman bir kişinin ideallerini ve hayallerini geleceğe taşıyan genç ruhlu insan demektir. Böylesi genç ruhları görmek onların büyüklerine ciddi neşe ve sürür verir. Yani mesela Hazret-i Muhammed’in gılmanı olan örneğin Seyyid Kutup ve Bediüzzaman ahirette cennette Hazret-i Peygamber’in mutluluk kaynaklarından biri olacaktır. Yani gılman da ruhsal ve manevi bir mutluluğun tecessüm etmiş halidir.

Buradan bakınca Kuran’daki vildan da pedofili serbestliği değil, insanın çocuk sahibi olma arzusunun cennette kamilen karşılanacağı müjdesinden ibarettir.


* Öne çıkan görsel şuradan alıntıdır: https://www.tate.org.uk/art/artworks/de-maistre-marriage-t01092

1 Response

  1. Bey dedi ki:

    Ayetler hakkında açıklama yaptınız fakat hadisler hakkın da da açıklama yapabilirmisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir