İşçilerin Sesi 9 – Sınıfın Şafağı 15-16 Haziran Direnişi, Ramazan Gecenoğlu (Kavel)

“Bir hak aramaya, bir şey yapmaya, talep etmeye gittiğimizde karşımıza hep komünizm propagandası bahanesiyle TCK 141. ve 142. maddeler çıkarılıyordu. Halbuki Türkiye toplumu özgürlüğü sever.” “Yüz kızartıcı suçlar gerçekten vuku bulursa, biz işçiler olarak...