Tagged: 30 haziran kayseri olayları

Irkçı Saldırılara Karşı Göçmenlerle Dayanışma Çağrısı

Ülke çapında, göçmenlere karşı iki gündür süre gelen mahalle baskınlarına, yağmalamalara ve linç girişimlerine öfke ve acıyla şahitlik ediyoruz. Bu saldırılar çok net göstermektedir ki Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan göçmenlerin güvenliği, emperyalistlerin ülkemize konuşlandırdığı...

Mültecilere Yönelik Irkçı Saldırıları Durdurun!

Kayseri’de başlayan dgöçmen düşmanı eylemlere ve saldırılara karşı İnsan Hakları Derneği öncülüğünde imzaya açılan bildiriyi ilginize sunuyoruz. Faşizmin örgütlenmesine her geçen gün daha çok alan açan iktidar ve sermaye sahiplerine karşı 30 Temmuz’da Şişhane Meydanından sesleniyoruz: Göçmenlere yönelik saldırılara karşı dayanışmayı yükselteceğiz!