Perşembe Söyleşileri -Salgında 1 Mayıs: Ne Yapmalı?, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu

“Kapitalizm işçiler olmadığı zaman hiçbir değerin üretilemeyeceğini COVID-19 salgınıyla görmüş oldu. 1 Mayıs’ı bu şiarla bulunduğumuz her yere taşımakta kararlıyız.” 28 Nisan 2020 günü Perşembe Söyleşileri’nde Birleşik Metal sendika başkanı Adnan Serdaroğlu ile metal...