Perşembe Söyleşileri: Fatma Bostan Ünsal, Kopuş ve Süreklilik: Yeni Türkiye-I

Türkiye toplumunun malul olduğu bir mesele hafızasızlık. Bunun kronikleşmiş neticesiyse tarihyazımı. Her kesim şu ve bu şekilde yanlış yazılmış, eksik anlatılmış, yok sayılmış tarihsel anlatıların kurbanı ve faili. Emek ve Adalet, çift kutuplu siyasal...