Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine (3): -Ve Devrim

MEKKE’YE BİR BAKIŞ Artık kırk yaşına gelmişti, içinde bulunduğu toplumdan devamlı kaçar olmuştu, sık sık bulunduğu şehrin dışına gidiyor ve kendi şehrine bir tepeden bakarken,  gördükleri ve düşündükleri kendisini adeta tiksindiriyordu. “Mekke halkı şu...