İşçilerin Sesi 15 – Can Pahasına Mal Taşıyanlar, Salih Aslan (Tüm Taşıma İş)

“İş kolu barajı varken bugün sendikal mücadeleyi sürdürmek neredeyse imkansız. Tüm sendikalar bugün birleşip işkolu barajını aşmak için çalışmalı.” “E-ticaret ygulamaları işçilerin kıdem tazminatlarını ve SGK’larını bir yük olarak gördükleri için işçileri şahıs şirketi...