Perşembe Söyleşileri: Cihangir İslam ile “Halkın Sesine Kulak Vermek”

İdris Küçükömer’in meşhur paradoksundan ilhamla, Türkiye siyasetinde birbirinin içine geçen, yerini alan sol ve sağ siyaset kompartmanlarında, İslami aidiyetler taşıyan, Müslüman dünya görüşü etrafında şekillenen siyaset biçimleri AKP’li yıllarda nasıl vücut buldular? Bu tarihsel...