David Graeber – İşçi Sınıfının Laneti: Fazla Alâkadar Olmak

Son seçimlerle beraber daha sık duymaya başladığımız “halk neden tepki göstermiyor” gibi klasik ve yetersiz bir sorudan yola çıkarak, Amerika özelinde bir açıklamaya girişmiş David Graeber. Bu soruda ortaya çıkan hissiyatın açıklayıcı olmadığını kabul...