Tagged: dünya-sistemi

Sistem Karşıtı Olmak

Muhalefetin tek başına söylemekle anlam kazanmayacağınıı ve bireysel sorumluluklarla birlikte söylemsel arka planın tutarlılığını gözetmenin gerektiğini ısrarla vurgulamaya çalışıyoruz. Bu anlamda hatırlatıcı olduğunu düşündüğümüz Umut Koray Tuncay’a ait aşağıdaki yazıyı ilginize sunuyoruz. http://dunyalilar.org/sistem-karsiti-olmak.html SİSTEM...

Tükenen Sapanca Gölü ve “Dünya Sistemi”

Wallerstein modern dünya-sistemi olarak isimlendirdiği kapitalist dünya ekonomisinin kaçınılmaz olarak krize gebe olduğuna işaret eder. Bunun temel sebeplerinden biri, kapitalistlerin üç maliyet kaleminin de uzun dönemde artıyor olmasıdır. Bu üç kalem, çalışanlara ödenen ücretler,...