Tagged: ekonomi-politik

Kapital ve Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Üç Ögesi

6 Hafta – 16 Ekim – 25 Aralık Çarşamba, 18:30 Not: Atölye iki hafta da bir gerçekleşecektir. Altı oturumluk seminer dizisinde Karl Marks’ın en bilinen ama aynı zamanda en az okunan yapıtı olan Kapital’i tartışacağız....