Emekçilerin Çoban Ateşlerini Solun İç Rekabeti İle Soldurmamak Sorumluluğu

Son dönemlerde artan işçi isyanları bağlamında çeşitli sendika ve örgütlerin bu eylemlerle ve birbirleriyle olan yahut olamayan ilişkilerine dair Aslı Odman’ın twitter’da paylaştığı yazısını önemine binaen ilginize sunuyoruz. Ekonomik kriz denilen şey ne? Kapitalist...