İşçilerin Sesi 11 – Güvencemiz Tehlikede: Kıdem Tazminatları, Şaban Çekil & Erhan Batmaz

“Kıdem tazminatı fonu işçilerin parasıdır. İşveren sendikasıyla pazarlık edilemez.” “Kıdem tazminatı yasa tasarısının esas hedefi emeklilik haklarını ortadan kaldırmaktır.” “Tasarıda işçilerin 60 yaşına kadar fondan yararlanmaması öngörülüyor.” “Belirli süreli sözleşme, inşaat işçilerinden veya mevsimlik...