Necla Akgökçe – Kadınsız bir demokratik sınıf sendikacılığı

İşçi sınıfının Sermaye sahipleri ile mücadelesinin temel ayaklarından birinin sendikal mücadele olduğu hepimizin malûmu. Peki Türkiye’deki sendikal mücadele geleneği, sınıf mücadelesi derken ülkeye hakim olan Türk, Erkek ve Sünnî anlayıştan ne kadar bağımsız kalabilmiştir?...