Tagged: fiili grevler: bir eşik atlama fırsatı: Alpkan Birelma ile son günlerdeki işçi eylemleri üzerine bir söyleşi