Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine (13) – Eşarilik ve Maturidilik

9. VE 10. YÜZYILDA ABBASİ HALİFELİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ Halife  El Memun, Harun Reşid ile İranlı  bir cariyenin oğluydu. Harun Reşid’in Arap eşinden olma Emin’den daha önce doğmuştu. Buna rağmen Harun Reşid, tahtın birinci varisi olarak, Arap eşinden olan...