Tagged: Hamza Türkmen

Hamza Türkmen – İslami Hareketin İşçi Sınıfına Zorunlu İlgisi

Hamza Türkmen – İslami Hareketin İşçi Sınıfına Zorunlu İlgisi

Uzun bir dönemden beri toplumsal alanda yitirilen tevhidi bilinçle birlikte müslümanların zayıflayan tefekkür yetisinin, gelişen olayları ve olguları, Kur’an ışığında yorumlama gücünü gösteremediği tarihi bir gerçekliktir. Buna bağlı olarak son dönemlerde İslam toprakları giderek...