Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine (8) – Hariciler ve Tekfir İdeolojisi

İslam tarihine Hariciler olarak geçen grup, Hz. Ali ile birlikte, Cemel’e ve Sıffin savaşına katılmış olan, Amr bin As’ın kurnazlığı sonucunda mızrak ucuna takılan Kuran sahifeleri nedeniyle, savaşmaktan vazgeçen ve Ali’yi savaşmaktan alıkoyarak, hatta...