Tagged: İslamcılıki

Akif Emre – İslam Kapitalizmin Suç Ortağı mı?

Son yıllarda İslamcılığın iktidarla imtihanına dair eleştirel ve özeleştirel perspektifiyle önemli yazılara imza atan Akif Emre, neo-ittihatçılık/neo-Kemalizm tespitlerinin ardından, süregiden islamcılık tartışmalarında Murat Çizakça’nın epey iddialı söyleşisini, İslamcılığın ilkeler/kazanımlar eksenindeki tarihiyle birlikte okumuş. Yazılarında...