Küresel Kriz, Güney Amerika Yerlileri ve Mustafa Kutlu

“Küresel bir ekolojik ve sosyal krizin eşiğindeyiz… Gezegenimizin doğal, sosyal ve ekonomik sistemlerinin altüst edici bir değişimin, bir küresel krizin eşiğinde olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Bu dönüşümün, doğanın dengesi ve döngüleri üzerinde hayli...