Refik Yener: “Kazlıçeşme’yle Gezi Parkı, 1990’la 2013’ün karşılaştır(ıl)masıdır.”

İstanbul, son bir ay içinde ilginç bir siyasal/toplumsal deneyim yaşadı. Gezi Parkı’nda 16 gün süren “devletsiz” hayat, ömründe ilk kez siyasi bir eylemin içine dahil olan insanların muhayyilelerini dönüştürme potansiyeli taşıyor. Muhtemel bir dönüşümün...