Kuran’dan Notlar – “Hilafet Kureyş’tedir” Ne Demek?

“1. Kureyş’e imkan sağlandığı için, 2. kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, 3. hiç olmazsa onun için bu evin (beyt) Rabbine kulluk etsinler! 4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin...