Yeni Bir Kurucu İrade: İttihatçı Paydada Ortaklık mı, Başka Bir İhtimal Mümkün mü?

Modern devletin teşkilini toplum sözleşmesi teorisiyle açıklayacak olursak, ortak amaçlarda buluşmuş insanların iradelerini bir üst merciye vererek belli kriterler ışığında kendi özgürlüklerini sınırlamalarından bahsedebiliriz. En basit anlamıyla modern devlet bu şekilde kurulur; erkler ayrılığına...