Çanakkale İş Mahkemesi’nden taşeron hakkında emsal teşkil edecek karar

Taşeronlaşmayla ilgili iki temel sorun var. Taşeronlaşmanın sınırlarıyla ilgili olan ilk sorun, “asli iş” kavramına dayanıyor. Mevcut hukuka uygun olmayan taşeronlaşma, kamu kurumlarının “asli iş”lerinde taşeron işçi çalıştırılması anlamına geliyor. Bir hastane, bir ek...