Kuban Kural ile Kafkasya Forumu ve Adalet Mücadelesi Üzerine

Ulus-devletin Türk, Kürt, Laz, Çerkes… diye uzayıp giden “kardeşlik” tekerlemesinde dördüncü sırayı tutan Çerkes halkları, yıllardır kimlik mücadelesi veriyorlar. Bilhassa Çeçenya savaşı ile Türkiye kamuoyunun gündemine giren Çerkes sorunu, diasporada bir halkın örgütlenme ve...