Şirketler ve Beyazyakalılar: Bir Örgütlenme Hikayesi- 20.03.2014, Kıztaşı

Türkiye’de, özellikle Gezi isyanıyla birlikte haklarında daha fazla konuşulmaya başlanan ‘beyazyakalılar’, 2000li yıllara kadar genellikle ‘yeni orta sınıf’ ya da küreselleşmenin aktörü olan profesyoneller olarak ele alındı. 2008 krizinin ardından Maslak’taki ‘plaza eylemleri’yle seslerini...