Alp Eren Topal – Gelenek, Bildung ve Muhafazakârlık: Bir Kavramsal Analiz Denemesi

ALP EREN TOPAL Birey mevzuu Türkiye’de sağ ve sol geleneğin üzerinde zımni ittifak içinde olduğu nadir meselelerden. Bireycilik, özellikle de liberal burjuva varyantı, sağda cemaat ve gelenek namına, solda örgüt ve komün namına sıklıkla...