Tagged: siyer

Siyer Okuma Grubu

Siyer Okuma Grubu

Aralık ayından beri devam ettiğimiz siyer okumalarında bu hafta, Mekke’nin fethini ve Peygamber Efendimiz’in ömrünün son yıllarındaki durumu konuşacağız. Burak arkadaşımızın sunum yapacağı bu toplantı için iki ortak okuma belirledik. Aşağıda bulabilirsiniz. Baris Peygamberi...

26 Mayıs Siyer Notları

26 Mayıs Siyer Notları

Siyer okumalarında bu hafta, Hudeybiye Antlaşması’nın imzalandığı dönemi konuştuk. Hudeybiye hakkında Türkçede müstakil bir eser yok. Belki de bu durum, başka tarihsel vakalarda söz konusu olabilen mitleştirmeye ve magazin haline getirmeye engel olduğu için...

Tahrir’ül Mer’e ve Siyer Okumaları

Tahrir’ül Mer’e okuma grubu bu ayki toplantısını Emek Adalet’in Siyer okuma grubu ile ortak yapacak. Peygamber dönemi kadınlarının İslam’a sundukları katkılar üzerine konuşulacak. Toplantı 24 Mart Pazartesi 19:00’da Mazlum-der İstanbul şubesinde yapılacak.

10 Mart Siyer Notları

Şahin Uçar, Hz. Peygamber’in Medine’de kurduğu yönetime devlet diyemeyiz, diyor. Muhtelif düşünür ve siyer bilimciden alıntılarla yürüttüğü tartışmada, İslamî yönetimin teokrasi örneği değil, bizzat Allah’ın yönetimi anlamına gelen “theonomous” olduğunu söylüyor. Şahin Uçar’ın Mülk...

13 Ocak Siyer Notları

13 Ocak Siyer Notları Yeni katılan arkadaşlarla neden siyer okuması yapıyoruz, nasıl yapıyoruz konuşuldu. Siyerin önemi, onu sözümüze taşımak, toplumsal ve fert olarak siyerin referans alınması ve ileride daha spesifik konulara gireceğimizi konuştuk. Bu...

30 Aralık Siyer Notları

30 Aralık Siyer Notları

Risalet öncesi dönemde Mekke’deki dinî durum konuşuldu. Hz. Muhammed Aleyhisselam, yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, bunlardan rahatsızlık duymuştu. Doğrulara ulaşmak için tefekkür etmiş ve toplumdan uzaklaşıp düşünme ihtiyacı onu Hira mağarasına götürmüştü. İnzivaya çekilme, o zamanki...