Perşembe Söyleşileri – Bir İsyanın Anatomisi: Irk, Sınıf, Siyaset – Yahya Madra

“Prekarya kavramı üzerinden açıklanabilecek serbest çalışan yada işsiz beyaz gençler de bu ayaklanmada kendilerine bir yer buldular. Kendilerini polisle Afro-Amerikanlar arasında kalkan yaptılar.” “Bu isyanın sınıfsal bir ayaklanmaya indirgenmesine karşı çıkan gruplar var. Bunu...