“Türkiye’nin Ruhu”na Bakmak: Berkun Oya’nın Bir Başkadır’ı Üzerine

Giriş Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar adlı kitabında şöyle der: “Fenomenologların ‘aşkın indirgeme’ dediği fikre yani çekirdekteki öznelliğe ulaşmak için kültürel ve tarihsel farklılık kabuğunu soyma çabasına da prim vermiyorum. Önyargılarımızı, inançlarımız ve...