Tagged: yangın

Süleyman Seyfi Öğün – İşçiler Neden Yandı?

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” çağı kitlesel üretimin hızla artması ve tüketimden çok üretimle birlikte aç gözlüğünün yükseldiği bir zamanın meyvesi olarak 1929’daki Büyük Buhran’la birlikte son buldu. Derken mevcut sistemin işleyişi için yani “merkez”...