“Emeğin Tevekkülü” Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme – 22 Kasım Perşembe

  “Emeğin Tevekkülü” Yasin Durak’ın Konya Sanayi Sitesi`nde yapmış olduğu alan araştırması sonucu yazdığı kitaba verdiği isim. Kitapta küçük ve orta boy işletmelerde, işçi-işveren ilişkilerinde dindarlığın rolü ve kültürel hegemonyayla sömürü ilişkilerinde rızanın nasıl...