Tagged: ahilik

Ahilik ve Ahiler

SUAT YALÇIN FETA VE FÜTÜVVET Ahilik meselesine girmeden önce fütüvvet ve fütüvvetnameler nedir, bu konulara değinmek gerekiyor. Çünkü Ahiliğin temeli, fütüvvet teşkilatı ve fütüvvetnamelere dayanıyor. “Adamlık ve erlik manasına gelen ‘mürüvvet’ kelimesiyle, gençlik, yiğitlik...

Ahilik Üzerine Notlar

Ahiliği anlamaya çalışırken karşımıza yine masalsı ve bilinmeyen bir yan çıkıyor. Bunu en çok Ahi Evren’in yaşamında görebiliyoruz. Anadolu’nun her yanında örgütlenmiş bir yapı kuran, Moğollarla mücadele ederken şehit düşen, Mevlana ve çevresiyle karşı...

Ahi Evran-Mevlana Mücadelesi

‘İslam’ın ikinci koşusu’ olarak adlandırılan ve biz Anadolu insanının İslam algısında önemli bir yer etmiş şahsiyetler, olaylar ve olgular bağlamında yaşanmış veya yaşandığı aktarılan dönemi anlamaya yönelik okumalar yapmaktayız. 11. ve 13. yüzyıllara arasına...

Erdoğan’ın Ahilik Romantizmi ve Neoliberalizmin Acı Gerçekleri

30 Nisan günü başbakanın Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) toplantısında yaptığı konuşmaya denk geldim. Toplantının maksadı, Halk Bankası’nın esnafa vereceği kredilerin faizlerindeki indirimlerin müjdelenmesi idi. Bunu başbakanın...

İşçi Sınıfı Yok mu? “ZORUNDA MIYIM?”

Lütfi Bergen’in “Emeğin Kapitalizmi” yazısının ardından Yavuz arkadaşımızın Adilmedya sitesinde yazdığı yazıyı sizlerle paylaşmayı uygun gördük: Şahan Gökbakar’ın oynadığı Türksel reklamında “öztürksel”in sahibi, ”Ben iki kişiyi dinlerim; bir, içimdeki anadolu kaplanı, iki Dilber Ay”...

Lütfi Bergen – Emeğin Kapitalizmi

Üç gün önce sitemizde yayınlanan “Yerlilik Meselesi” isimli yazıda Lütfi Bergen’in önemli olduğunu düşündüğümüz bir yazısını değerlendirmiş, kendisinin Türkiye’de işçi sınıfının yokluğuna dair fikrine değinmiştik. Hemen ardından kendisinden bu meseleyi açmaya çalıştığı bir yorum...