Türk Milliyetçiliğinin Apolitik ve Asosyolojik Bir Eleştirisi Olarak Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi*

2 Responses

  1. bedri dedi ki:

    Türklük olgusunun özellikle sol-politik anlatı dünyası içinde günden güne öcüleştirilmesinin apolitik ve asosyal bir betimleme olduğunu belirten bu kritik çok önemli bir müdahale bence.
    Ülkenin kurucu değerleri ve kurgusu maalesef ciddi bir çok sıkıntı ile içi içe ve aşılması gereken ciddi bariyerler olduğunu görmek gerekiyor. En basitinden Müslüman olmayan unsurların sistemde eşit bir hukukla yer bulabilmesi imkan dahilinde midir? bu ciddi bir sorun olarak duruyor.Maalesef Müslümanlıkla içi içe olan bir Kürtlüğü bile sistem bünyesinde eşit bir hukuku gözeterek barındıramıyorken suçun öncelikli olarak sistemin sopası gibi karşımıza çıkan bir Türklüğe yıkılmasının kısmen anlaşılır tarafları var ama bu memleketi sulha götürebilir mi?
    Öncelikle Türklüğü ve “Türklük dayatmasını” birbirinden ayırmak gerekiyor. Bununla birlikte Türklüğü bir tabu ve mit olmaktan çıkararak normalleştirmek gerekiyor, ancak bu şekilde öncellenen değerlerin yüceltilmesi sağlıklı bir zeminde gerçekleşecektir. Elbette başta hayata değen bir sözün terennüm edilmesiyle gerekecek. Barış Ünlü’nün Türklük Sözleşmesi, Türklüğü tabir yerindeyse “affedilemez” bir şekilde hapse atıyor. İlker’in müdahalesi bu anlamda çok kıymetli.

  1. 28 Mayıs 2018

    […] Türklük Sözleşmesi adlı kitabına/tezine eleştiri mahiyeti taşıyan uzun ve nitelikli bir yazısını yayınlamıştık. Türklük Sözleşmesi üzerine tartışmalar devam ettiğinden ve Türklük […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.