Kategori: İslam İktisadı

Mehmet Asutay: “Sözümüz var ve bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor”

Dün sabah Sercan arkadaşımızın editörlüğünü yaptığı İslam Ekonomisi kitabının tanıtımı için Askon’a gittik. Mehmet Asutay hocanın da misafir konuşmacı olduğu buluşma, bizim için önemliydi. Zira Sercan Karadoğan gibi İslam İktisadı çalışmaya niyetli insanların önünün...

İslam İktisadı ve Modern Kapitalizm – Ahmet Tabakoğlu

İslam iktisadı üzerine yapılmış yerel çalışmalarda bugüne kadar daha çok finans ve ticaret konularına yoğunlaşılmış olduğu bir vakıa. Yerli İslam iktisadı literatürümüzde Ahmet Tabakoğlu, üretim konusuna odaklanması ve sermaye-emek kavramları üzerine titizlikle eğilmesi ile ön...

Garaudy’den Bir Kıssa

Garaudy’i ne kadar ansak, ne kadar incelesek az. Onun düşüncelerini tartışmalarımıza yeterince katmayışımız kanaatimce önemli bir eksiğimiz. Zihni ve ufku çok açık, çok üretken biriymiş rahmetli. Daha çok eğilmemiz, üzerine tefekkür etmemiz gereken bir...

İslami finansın prensipleri sürdürülebilir bir ekonomik sistemi besleyebilir mi?

İslami finans, son zamanların yükselen eğilimlerinden birisi olmasının yanında çok da tartışmalı bir alan. İslami finansın içeriği, mahiyeti, kapsamı, yararları vs. üzerinde tatmin edici cevaplar üretilememiş olmasına rağmen böylesi genel bir eğilimin olması ilginçtir....

Kitap İncelemesi: Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması

Sabri Ülgener’in hatırasına yazılan bu kitapta Ahmet Güner Sayar, Osmanlı insanının neden modern iktisat standartlarını üretemediğine cevap arıyor. (s.10) Aradığı cevaba, Osmanlı insanının zihin dünyasının şifrelerini çözmeye çalışarak ulaşmayı amaçladığı söylenebilir. M. Weber’in ve...