Ekmeğimize Göz Dikenlere, Hakkımıza El Uzatanlara Karşı 1 Mayıs’ta Sokağa!

1 Mayısa gidiyoruz. Çünkü işçilerin sorunları, işçilerin sesi yükselmeden çözülmüyor. Haklarını talep etmek ve onurlu bir hayat yaşamak isteyen işçiler yalnızlaştırılıyor, çaresizleştiriliyor. 1 Mayısa gidiyoruz. Çünkü güvencesiz ve düşük ücretli, taşerona dayalı istihdam stratejileri...