İş Cinayetlerine Karşı Hukuki Mücadele Sürüyor ve Sürecek…

İş cinayetlerinin idari makamlar tarafından yalnızca ölen işçi sayısına göre dikkate alındığı bir memlekette yaşıyor olsak da, adalet talebini ulaşabildikleri her mağdur için dile getiren insanların varlığı bize umut veriyor. Dün böyle bir hukuk...