Sosyal-İş Sendikası: “Arkadaş Kitabevi İşverenini Sendikal Haklara Saygı Göstermeye Çağırıyoruz!”

İşten çıkarılan Arkadaş Kitabevi çalışanları adına Sosyal-İş Sendikası’nda yapılan basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz.

ARKADAŞ KİTABEVİ İŞVERENİNİ SENDİKAL HAKLARA SAYGI GÖSTERMEYE VE İŞÇİ KIYIMINA SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Değerli basın mensupları,

Sendikamız Arkadaş Kitabevinde 6 ay süren bir örgütlenme çalışması yürütmüş, toplu iş sözleşmesi için gereken çoğunluğu sağlamış, böylece Türkiye’de 12 Eylül sonrası ilk başarılı kitabevi örgütlenmesini gerçekleştirmiştir.

Sendikamız, 2 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmuş; bu başvurunun ardından Arkadaş Kitabevi işverenine bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mayıs 2017 tarihinde sendikamızın toplu iş sözleşmesi yapmak için gereken çoğunluğa sahip olduğunu tespit etmiştir. Ancak Arkadaş Kitabevi işvereni, Bakanlığın bu tespitine dava yolu ile itiraz etmiştir.

Arkadaş Kitabevi işvereni bir yandan yetki itirazı yoluyla toplu iş sözleşmesi sürecini geciktirmeye çalışırken, bir yandan da kapsamlı bir sendikasızlaştırma politikasını uygulamaya koymuştur. Bazı üyelerimiz hukuka aykırı bir biçimde işten atılmış, bazı üyelerimiz işten ayrılmaya zorlanmış, bazı üyelerimizin görev ve işyerleri keyfi biçimde değiştirilmiş, bazı üyelerimiz ise baskı yoluyla sendikadan istifa ettirilmiştir.

Sendikamız bu süreçte hukuki ve fiili müdahalelerde bulunmuş, Arkadaş Kitabevi işverenini defalarca sendikal haklara saygı göstermeye davet etmiştir. Ancak işveren hukuk tanımaz tutumunda ısrar etmiştir. Sendikamız yöneticileri, son olarak Arkadaş Kitabevi işvereni Cumhur Özdemir ile bir kez daha sorunların çözümü için görüşmüş, sendikamızın taleplerini iletmiş ancak Özdemir’den beklentilerimizi karşılayacak bir yanıt alamamıştır.

Sendikamız sürecin başından bu yana Arkadaş Yayınevi ve Arkadaş Kitabevinin Türkiye’de yayıncılık alanındaki özgün ve saygın konumunu gözetmiş; 12 Eylül’den bu yana ilk başarılı sendikal örgütlenmenin Arkadaş Kitabevinde gerçekleşmesinin Arkadaş Kitabevi ve Yayınevinin yayın çizgisi ve ilkeleri ile de örtüştüğüne dikkat çekmiştir.

Ancak tüm yapıcı girişimlerimize rağmen, Arkadaş Kitabevi işverenin tutumunda ısrar etmesi nedeniyle konuyu kamuoyu ile de paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

Bu çerçevede bir kez daha Arkadaş Kitabevi işverenini sendika karşıtı tutumunu terk etmeye, Anayasal sendikal haklara saygı göstermeye, işçi kıyımına son vermeye ve haksız olarak işten atılanları işbaşı yaptırmaya davet ediyoruz. Arkadaş Kitabevi okurlarını ve kamuoyunu haklı mücadelemize destek vermeye çağırıyor, üyelerimizin haklarını korumak ve sendikal haklarımızı yaşama geçirmek için demokratik haklarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir