Myanmar Öğrenci Liderlerinin Mektubudur

Geçtiğimiz 1 Şubat günü Myanmar’da yaşanan darbeye karşı Myanmar Öğrenci Liderlerinin çağrısını sizler için çevirdik. Dünyanın her yerinde ki öğrencilerin, emekçilerin verdiği eşitlik ve adalet mücadelenin yanındayız!

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini Destekleyen Herkese:

Takvimler 1 Şubat’ı gösterirken hükümette bulunan Demokrasi İçin Ulusal Birlik’in başbakanı[1] Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi, Başkan U Win Myint, diğer demokratik yollarla seçilmiş siyasetçiler ve Myanmar’daki insan hakları önderleri Myanmar ordusunca tutuklanmıştır. Ordunun başında bulunan kıdemli General Min Aung Hlaing Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi ile ittifak içinde bir yıllığına olağanüstü hâl ilan edip askeri rejimi tesis etmiştir.

Myanmar ordusu bu ihtilalin sebebinin 8 Kasım 2020 tarihindeki genel seçimlerde yapılan hile olduğunu iddia etse de bu iddialarının arkasını doldurmak için elle tutulur bir kanıt sunmamışlardır. Her ne kadar hareketlerinin 2008 tarihli anayasaya uygun olduğunu iddia etseler de attıkları adımların çoğu Anayasa’yı ayaklar altına almaktadır. Bu da askeri rejimi ve tüm hükümet mekanizmalarını gayrimeşru kılmaktadır. Demokrasi İçin Ulusal Birlik’in başını çektiği hükümet Myanmar’ın halen meşru hükümetidir. Memlekette, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerinde ve dünyanın diğer noktalarında binlerce Myanmar vatandaşı barışçı protestolarını yapmak için sokakları tutmuştur. Siviller ve kamu görevlileri ordu idaresindeki hükümetin mekanizmalarını muhtemelen durduracak şekilde tüm işkollarında işe gitmeyi reddederek Sivil İtaatsizlik Hareketi’ni desteklemektedir.

Bu arada hükümet barışçıl muhalifleri tutuklamış ve onlara karşı şiddet kullanmış, sıkıyönetimi tesis etmiş, katı sokağa çıkma yasakları koymuş ve hatta 6-7 Şubat tarihlerine denk gelen hafta sonunda Myanmar genelinde 48 saatlik bir internet kesintisi ortaya çıkararak medya ve internet sansürünü artırmıştır. Rejim 13 Şubat’ta çevrim içi ve çevrim dışı mahremiyet hakkını, konuşma ve ifade özgürlüğünü ihlal eden yeni bir kanun hazırlamıştır. Bu kanun rejimin sosyal medyada muhalefetlerini ifade etmeleri ve hatta internette gezinmeleri dolayısıyla özellikle gençliğe sert cezalar dayatmasını mümkün kılmaktadır. Ordu 13 Şubat tarihinde Vatandaşların Şahsi Hürriyet ve Güvenliği konulu kanunda değişikliğe giden bir kanunu deklare etti. Bu değişiklik yapılmış kanuna göre yetkili merci herhangi geçerli bir sebebi olmaksızın özel mülke zorla girebilmektedir. Rejim stratejik olarak hukukun egemenliğini geriletmeye, şiddeti teşvik etmeye ve barışçıl gösterileri engellemek için korku salmaya çalışmaktadır. Bu, Myanmar’ın tarihi ve geleceği için oldukça önemli bir andır.

Sivil İtaatsizlik Hareketi Kaçin, Mon, Rahin, Şan, Kayin ve diğerleri dahil olmak üzere Myanmar’da mevcut etnik grupların çoğunu tek çatı altında toplamıştır. Birlikte tüm öğrenci birlikleri ve etnik gençlik hareketi tarafından desteklenen aşağıdaki dört talebin yer aldığı bir siyasi durum tahayyül etmektedirler.

  • Diktatörlüğün lağvedilmesi
  • 2008 Anayasası’nın ilga edilmesi
  • Federal demokratik birliğin oluşumu
  • Tutukluların derhal salıverilmesi

Myanmar öğrenci liderleri Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerinde ve Asya’da bulunan dost eylemcilerden bu hürriyet krizinde dayanışmalarını göstermelerini istemektedir. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerindeki/Asyalı eylemci ağlarından Myanmar ve ötesinde barışı ve temel insan haklarını desteklemek için medya, politika ve organizasyon aracılığıyla savunularına devam etmelerini istiyoruz. Eylemcilerden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği liderlerinden ve diğer bölgesel liderlerden adil bir biçimde seçilmiş olan hükümeti tanıma, Myanmar ordusuyla her türlü işbirliği ve ekonomik ortaklığı reddetme talebinde bulunmalarını istiyoruz.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nde ve Asya genelinde Myanmar’ın bu baskılarla karşılaşmada tek başına olmadığını biliyoruz. Dünyada otoriter rejimler yükselmektedir. Bir milletin huzuru tehdit edildiğinde bu durum çevredeki daha geniş bir bölgenin istikrarını da tehlikeye atmaktadır. Sizin temel insan haklarınızı da korumaya çalışıyoruz.

Asya’da daha iyi bir gelecek inşa ettiğiniz için teşekkürler.

Dayanışmayla,

Myanmar Öğrenci Liderleri

 

 


[1] Devlet Danışmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir