Arap Dünyasındaki Toplumsal Hareketler – İslam Özkan

27 Ekim – 24 Kasım (5 Hafta)

Cumartesi, 12.00

Bu atölyede, akademik dünyada toplumsal hareketleri açıklamak için kullanılan siyasi fırsat yaklaşımı (Political opportunies, Kaynak seferberliği (Resource Mobilization) çekişmeci politikalar (contentious politics), Politik süreç (political process), Yeni Toplumsal Hareketler gibi çerçeve teorileri kullanılarak Arap ve İslam dünyasındaki başat toplumsal hareketler incelenecektir. Çalışmanın sonunda da teorik çerçeveye ilişkin literatürdeki eleştirilere yer verilecektir.

Ön Okumalar

1- Toplumsal Hareketler – Tarih, Teori ve Deneyim, Y. Doğan Çetinkaya, İletişim Yayınları

2- Yeni Toplumsal Hareketler, Edisyon, Kenan Çayır, Kaknüs Yayınları

3- Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları, A. Çağlar Deniz, Orion Kitabevi

4- Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler, M. Kemal Coşkun, Dipnot Yayınevi

5- Küreselleşme,Direniş,Ütopya Yeni Toplumsal Hareketler,  Barış Çoban, Kalkedon Yayınevi

6- Toplumsal Hareketler, Gülcen Işık, Nobel Yayınları

7- SOCIAL MOVEMENTS: An Introduction, Donatella Della Porta

8- The State and Social Movement in Egypt: Phases of Contentious Activism, Housam Darwisheh

9- Islamic Activism: A Social Movement Approach,  Wiktorowicz, Quintan

Program İçeriği

1. Hafta Teorik Çerçeve – Yeni Toplumsal Hareketler, Kaynak Seferberliği, Çekişmeci Siyaset, Politik Fırsat Teorileri ve Bu Teorilerin Eleştirisi
2. Hafta İslami Hareketler ve Toplumsal Hareket Teorileri
3. Hafta Bir Toplumsal Hareket Olarak Mısır’da M. Kardeşler (1932-1954)
4. Hafta Nasır Darbesinden Tahrir Devrimi’ne
5. Hafta Müslüman Kardeşler’in İktidar Deneyimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir