Barış İftarında, Barış için Dua Ediyoruz – 27 Temmuz, Saraçhane, Şehzadebaşı Camii yanı

27 Temmuz Cumartesi, Saraçhane Parkı, Şehzadebaşı Camii yanı

 

“…ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.”

(49 / HUCURÂT – 13)

Bu topraklarda son otuz yıldır yaşanan acılardan sonra nihayet barışın mümkün olacağına inanabileceğimiz bir zamana ulaştık. Yüzyıllardır beraber yaşamakta hiçbir sakınca görmemiş Türklerin ve Kürtlerin akıl almaz bir çatışma ikliminden çıkması yönünde atılan adımlara umutla bakmak istiyoruz. Kamuoyu önünde barış için adımlar atıldıktan sonra bir kez daha açıklıkla gördük ki, geride bıraktığımız çatışmalar Türkler ve Kürtler tarafından arzulanan bir şey değilmiş.

Barış için atılan son adımlar kamuoyunun geniş bir kesiminde benimsendi. Yaşanan bütün acılara rağmen barış için kucaklaşma iradesi, Türkler ve Kürtler içinde ciddi bir karşılık buldu. Bu ortamda, adil bir barışın tesisi ve muhkemleştirilmesine küçük bir katkı yapmak için atılması gereken adımların takipçisi olmalıyız. Çünkü komşunun ve kardeşin hakkına ihtimam göstermeden, komşuluk ve kardeşlik üzerine edilen sözlerin sahih bir anlama sahip olamayacağının ve bizi hesap gününde sorumluluğumuzdan kurtaramayacağının farkındayız.

Muhatapların seslerini kısmadan, yaraları, kayıpları, acıları görmezden gelmeden; aksine anlatarak, dinleyerek, paylaşarak, hafifleterek helalleşebileceğimize inanıyoruz. Ölen çocukların, gençlerin, kadınların, yoksulların ardından ölenlerin yakınlarının içine oturan acıya kalbimizi kapatmak istemiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, yakınlarını kaybetmiş, çocukluğunun geçtiği toprakları terk etmiş, yoksullaşmış ve hatıralarını hasretle anan herkesin sesine kulak vermek istiyoruz.

Türklerin ve Kürtlerin yüzlerce yıldır birbirleriyle komşu, akraba, dost, ahbap, yoldaş, ortak ve daha birçok şey olduğunu ve bundan dolayı birbirlerine karşı sorumlu ve hak sahibi olduklarını belirterek, bu hakkın her şeyden daha öncelikli olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Ramazan’ın, birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlamaya, duyarlılıklarımızı daha da geliştirmeye vesile olacak olan bir ibadet ayı olduğuna inanıyoruz. Bu mübarek ayda, acı çekmiş herkesle aynı sofraya oturmak, lokmamızı paylaşmak, dertlerini dinlemek ve adil bir barış için beraberce dua etmek amacıyla hepinizi 27 Temmuz tarihinde Saraçhane Parkı’nda açacağımız yer sofrasına, Barış İftarına davet ediyoruz.

Gelin dostlar! Kardeşimiz ve komşularımızla helalleşelim.

“Göklerin ve yerin yaratılması, renklerinizin ve dillerinizin farklılaştırılması (da) O’nun alametlerindendir: bunda, kuşkusuz, (fıtri) bilgiye(anlama ve kavrama yeteneğine) sahip insanlar için dersler vardır.” (Rum Suresi – 30/22)

(Facebook etkinliği için tıklayınız.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir